Byens Revy er en Amatørrevy overvejende bestående af seniorer.

Er du interesseret i at være med på holdet, så kan du henvende dig til Aksel Kolding Hoffmann på tlf.: 22978494 - eller på e-mail: byensrevy@stofanet.dk

Øvelserne til 10 års jubilæet 6. marts 2016 er i fuld gang. Der øves og øves hver tirsdag aften, og instuktøren - Kenn Lund Nielsen - instruerer og kommer med gode idéer til - at det bliver en festlig revy med oplevelser til både øjet og ørerne.

Har du en skuespiller i maven og har lyst til at stå på en scene, er du velkommen til at henvende dig på ovenstående mailadresse, og du vil blive kontaktet til en uformel snak om, hvad du - har lyst til og hvad du kan byde ind med.

Praktiske hjælpere har vi altid brug for. Det kan dreje sig om hjælp til bl.a. træk af scenetæppe, hjælp til omklædning, pasning af bar, hjælp i køkkenet mv.

Revyen har premiere den 6. marts 2016 kl. 14:00.